8GB RAM Sensitivity

8 GB RAM

Camera Sensitivity (free Look)

Camera Sensitivity (free Look)

3rd Person Camera                      Camera

             120%                                    120%

TPP Camera

      80%

ADS Sensitivity

ADS Sensitivity for 8 GB RAM

3rd Person No Scope     1st Person No Scope
          100%                                  88%
Red dot, Holographic        2x Scope
             50%                               30%
3x Scope                            4x Scope, VSS
          22%                                14%
6x Scope                             8x Scope
      12%                                     10%